• روزنامه جهان اقتصاد   jahaneghtesad@

    1397/06/04 ساعت 17:14

    «چهاردهمین بازار روز کوثر با هزینه اجرایی ۵۶ میلیارد ریال افتتاح شد» دراین بازار، #شهرداری تمام #مایحتاج عمومی و #سبد_کالاهای مورد نیاز #خانواده‌ها را با ۱۰ تا ۴۰ درصد تخفیف نسبت به دیگر #فروشگاه‌های موجود در #شهر #عرضه می‌کند. http://jahaneghtesad.com/٪da٪۸۶٪d۹٪۸۷٪d۸٪a۷٪d۸٪b۱٪d۸٪af٪d۹٪۸۷٪d۹٪۸۵٪db٪۸c٪d۹٪۸۶-٪d۸٪a۸٪d۸٪a۷٪d۸٪b۲٪d۸٪a۷٪d۸٪b۱-٪d۸٪b۱٪d۹٪۸۸٪d۸٪b۲-٪da٪a۹٪d۹٪۸۸٪d۸٪ab٪d۸٪b۱-٪d۸٪a۸٪d۸٪a۷-٪d۹٪۸۷٪d۸٪b۲٪db٪۸c٪d۹٪۸۶٪d۹٪۸۷-٪d۸٪a۷٪d۸٪ac٪d۸٪b۱٪d۸٪a۷/ …