• صادق الحسینی   alhosseini@

    1397/06/04 ساعت 08:48

    اگر #تعرفه‌ها به ۱۹۹۰ برگردد هر کشور تا ۲۰۶۰ چقدر از #GDP را از دست می‌دهد.
    تا ۲۰۶۰ #هند ۲۴٪، #استرالیا ۱۹٪ و #چین ۱۵٪ از دست داده و بزرگترین بازندگان هستند. کل جهان هم ۱۴٪ از دست می‌دهد. اما #آمریکا تنها ۵٫۸٪ از دست می‌دهد!

    استراتژی #ترامپ ترساندن جهان از این ابزارهاست!