• #پزشکیان حرف خیلی خوبی در #استیضاح_کرباسیان زد؛ گفت: با رفتن ۱یا۲نفر مشکل حل نمی‌شود؛ رویه‌ها و اشتباهات باید اصلاح شود./// واقعیت این است در ایران اداره‌ی وضع موجود طوری که صدای کسی بلند نشود؛ رویه است. تصمیم بزرگ ملی؛ مثل #برجام هم که گرفته می‌شود؛ همه به آن حمله می‌کنند.