• روزنامه جهان اقتصاد   jahaneghtesad@

    1397/06/03 ساعت 19:45

    «تکرار تهدید رییس‌جمهور این بار در برگزاری دعای روزعرفه» ضمن #دامن زدن-بر #شائبه‌ها-در-مورد #فوت-آیت‌الله-هاشمی #تکرار #تهدید-رییس‌-جمهور این بار در #برگزاری-دعای-روز-عرفه #تهدید-علنی-رییس-جمهور #منصور-ارضی #مکارم-شیرازی #سپاه-استان-قم #استخر-فرح http://jahaneghtesad.com/٪d۸٪aa٪da٪a۹٪d۸٪b۱٪d۸٪a۷٪d۸٪b۱-٪d۸٪aa٪d۹٪۸۷٪d۸٪af٪db٪۸c٪d۸٪af-٪d۸٪b۱٪db٪۸c٪db٪۸c٪d۸٪b۳٪e۲٪۸۰٪۸c٪d۸٪ac٪d۹٪۸۵٪d۹٪۸۷٪d۹٪۸۸٪d۸٪b۱-٪d۸٪a۷٪db٪۸c٪d۹٪۸۶-٪d۸٪a۸٪d۸٪a۷٪d۸٪b۱-٪d۸٪af٪d۸٪b۱-٪d۸٪a۸٪d۸٪b۱٪da٪af/ …