• خواهش می‌کنم کوت کنید و این سوال را پاسخ دهید؟ وظیفه #سازمان_میراث_فرهنگی چیست؟ هر آنچه به نظرتان مربوط به این سازمان است را بگویید. دقت کنید که دقیقا منظور من وظیفه است و نه انتظار! @mounesan_ir