• صادق الحسینی   alhosseini@

    1397/06/03 ساعت 20:54

    برخی تحلیلگران معتقدند بازار سهام #آمریکا یکی از بزرگترین حباب‌ها را دارد. نمودار نسبت شاخص ویلشیر (ارزش موزون بازار) به #GDP است. نسبت ۱۳۸ درصدی شاخص نسبت به GDP بی‌سابقه است. در بحران سال ۲۰۰۰ این نسبت ۱۳۶ درصد بود.
    نکته کلیدی: #ترامپ می‌داند بازار سهام بزودی سقوط خواهد کرد!