• آیت الله مصباح یزدی   mesbahyazdi_ir@

    1397/06/03 ساعت 23:34

    از سال ۳۲ #امام (ره) را می‌شناختم و به درس ایشان می‌رفتم و سی و چند سال حضور ایشان را درک کرده‌ام. به یاد نمی‌آورم حرکتی از ایشان دیده باشم که برای راحتی خودشان باشد؛ مؤید این سخن نیز گفتار خودشان است –که چند مرتبه هم فرمودند– ما تابع #وظیفه ایم، دنبال نتیجه نیستیم. ۹۷/۵/۲۵