• صادق الحسینی   alhosseini@

    1397/06/03 ساعت 21:00

    برخی می‌گویند #حباب کل اقتصاد #آمریکا را فرا گرفته و مختص سهام نیست. نمودار نشان می‌دهد در بحران‌های قبلی، ارزش دارایی‌های آمریکایی‌ها نسبت به #GDP این کشور (آنچه واقعا در آمریکا تولید می‌شود) فاصله گرفته است. حالا این شاخص نشان می‌دهد این شکاف از همیشه تاریخ بیشتر شده است!