• بزرگمهر حسین پور   Bozorgmehr_h@

    1397/06/01 ساعت 18:29

    آروغی زدند و برنجی را از لای محاسنشان بیرون کشیدند و فرمودند کدام احمقی ناهار را ول می‌کند و مسابقه می‌دهد؟ احسنت گفتن مرتب حضار #زهرا_نعمتی