• وقتی برای خلاصی از شر بی‌کفایت‌ترین و بی‌عرضه‌ترین مدیر وزارت ورزش یک فدراسیون المپیکی را به او هبه می‌کنند،نتیجه‌اش همین فاجعه‌ای می‌شود که در #بازیهای_آسیایی می‌بینیم. #زهرا_نعمتی با اشتباه آقایان در مسابقه تیروکمان غیبت می‌کند و حذف می‌شود.با شعبانی، خزان تیروکمان فرا رسیده