• فرهاد عشوندی   farhadeto@

    1397/06/01 ساعت 11:30

    سرمربی کره‌ای #زهرا_نعمتی: قبول می‌کنم ، تقصیر من بود. دستشویی داشت و بردیمش دستشویی و سی ثانیه بعد از شروع مسابقه رسیدیم