• مهدی امیرپور   AmirpoorMehdi@

    1397/06/01 ساعت 11:41

    با همان شجاعتی که محمد امین اسدی بازیکن تیم امید را به خاطر شیطنت اینستاگرامی به تهران برگرداندید، با اولین پرواز رییس فدراسیون و سرپرست تیم تیروکمان را هم به خاطر گاف بزرگ در حذف #زهرا_نعمتی به ایران برگردانید.