• محمد امین میرزایی   mohamad_mirzaee@

    1397/05/30 ساعت 12:52

    اگه اظهاراتی که به نقل از #سیف منتشر شده، درست باشه باید #نهاوندیان به جرم اقدام علیه زندگی ٨٠ میلیون ایرانی محاکمه بشه «بانک مرکزی با دستور مستقیم نهاوندیان معاون اقتصادی رئیس جمهور قیمت دلار را در بازار تا هشت هزار تومان افزایش داده بود»