• خبرگزاری تسنیم   Tasnimnews_Fa@

    1397/05/30 ساعت 19:26

    جلسه بررسی ترمیم #دستمزد ۹۷ #کارگران، یکشنبه آینده/در راستای کاهش #قدرت_خرید کارگران درچندماه گذشته و درراستای بررسی درخواست بازنگری دستمزد۹۷کارگران به دلیل شرایط ویژه اقتصادی که مصوبه شورای عالی کاردر مردادماه بود،کمیته‌ی سه جانبه دستمزد، یک شنبه آینده ساعت۱۶تشکیل جلسه خواهد داد