• آیت الله نوری همدانی   Noorihamedaniir@

    1397/05/29 ساعت 11:37

    #مسئولان پشت‌میزنشین و اشرافیت‌خواه نمی‌توانند به حقیقتِ تلخِ زندگی #فقرا پی ببرند.
    مسئولان باید #سطح_زندگی خود را درحد زندگی فقرا پایین آورده و مانند آن‌ها از امکانات و امتیازهای اجتماعی استفاده کنند تا فقر و تنگدستی در سینه فقرا سنگینی نکرده و آن‌ها را ناامید و دلسرد نکند.