• فریبا خان احمدی   f_khanahmadi@

  1397/05/28 ساعت 12:44

  #وزیر_بهداشت درگفت وگو با«ایران»:
  تامن هستم طرح تحول سلامت تغییر نخواهدکرد
  #استیضاح_وزیرکار سقوط اخلاق بود
  همان فضای علیه #برجام را علیه #طرح_سلامت هم بوجود آوردند
  برنامه‌های ویژه‌ای برای تأمین دارودردوران تحریم داریم
  برایم مهم نیست چه کسی وزیررفاه شود
  http://www.iran-newspaper.com/Newspaper/Page/۶۸۵۶/Social/۲۱/۰ …