• محمد امین میرزایی   mohamad_mirzaee@

    1397/05/26 ساعت 13:14

    #پزشکیان: من با مسئولین مختلف درباره #رفع_حصر صحبت میکنم اما معتقدم داد و بیداد راه انداختن در رسانه‌ها مشکلی را حل نمی‌کند و حتی نقض غرض است و باعث می‌شود برای حل یک مشکل، مشکل دیگری به وجود بیاید