• کبری آسوپار   asoupar@

    1397/05/25 ساعت 12:48

    کاش بجای نشر دروغ در مورد فروختن #دریای_خزر ، یک کمپین می‌زدیم برای گرفتن سهم‌مان از همین طرف خزر. دریایی که جاده‌ی ساحلی ندارد و ساحلش هم اشغال ویلاهای شخصی و دولتی و نظامی است تا پولدارها و کارکنان وزارت‌خانه‌ها و نهادها بتوانند تفریح کنند. خزر هست؛ ولی ساحل نداریم …