• سید مسعود شجاعی طباطبایی   shojait_ir@

    1397/05/25 ساعت 21:04

    پنجاه درصد دریای خزر یعنی اون خط نارنجی، اگر نصف دریای خزر مال ما باشه، یعنی آذربایجان و ترکمنستان هیچ حقی ندارند و مردمشون با مایو اگه بیان دریا، اومدن تو حریم ما! #دریای_خزر