• روزنامه صبح نو   sobhe_no@

    1397/05/25 ساعت 11:46

    #اردکانیان، وزیر نیرو: برنامه تامین برق سال ٩٨ تدوین و به هیات دولت ارسال شد. وزارت نیرو در تلاش است تا ٢٥ واحد نیروگاهی جدید تا پیش از پیک ٩٨ وارد مدار شود