• محمدباقر نوبخت   MB_Nobakht@

    1397/05/24 ساعت 06:18

    یکی از آثار منفی نوسانات #بازار_ارز نحوه اجرای قراردادهای عمرانی است.
    همکارانم در #سازمان_برنامه‌و‌بودجه برای حمایت منطقی از پیمانکاران و تسریع در تکمیل طرح‌های عمرانی، پیشنهادهایی آماده کرده‌اند که قرار شد روزهای آینده، با حضور پیمانکاران محترم در نهاد تعامل، آنها را بررسی کنند.