• خبرگزاری مهر   mehrnews_fa@

    1397/05/24 ساعت 09:50

    ۲۴مرداد۱۳۵۰، شاه پهلوی استقلال بحرین را تبریک گفت؛ سرزمینی که تا پیش از آن، استان چهاردهم ایران بود. #الپهلوی حتی از عضویت بحرین در سازمان ملل هم حمایت کرد درحالیکه برخی از کشورهای عربی همچون یمن مخالف بودند! گزارش رویا هاشمی @joualdooz۲۱۷ را بخوانید: https://www.mehrnews.com/news/۴۳۷۴۷۶۴/