• شهاب اسفندیاری   shbesfand@

    1397/05/24 ساعت 22:17

    چندی قبل در اخبار دیدم وزیر کشور با ادبیات تندی درباره مهاجران خارجی در سطح شهرهای کشور حرف زد و می‌گفت: 'اگر برخورد جدی نکنیم بعدا نمی‌توانیم اینها را از کف خیابان‌ها جمع کنیم.' انگار درباره آشغال صحبت می‌کرد.
    فاجعه درگذشت جانباز #قاسم_رضایی حاصل این گفتمان نژادپرستانه است.