• محمد تقی روغنی ها   RoghanihaT@

    1397/05/24 ساعت 00:25

    دیروز، پس از سال‌ها به محل زندگی دوران کودکی پدر مرحومم رفتم و ساعتی در آن محله که هنوز بوی #سنت می‌داد قدم زدم. کوچه درویش‌ها در انتهای بازارچه نایب السلطنه #تهران با قدمتی چند صد ساله. فرصتی بود تا ساعتی به مشکل بغرنج کمبود #کاغذ_روزنامه و گرفتاری‌های مالی #روزنامه فکر نکنم.