• سوالم را بهتر می‌پرسم:
  چه هزینه #قانونی برای تمرد از امر رهبر انقلاب وجود دارد؟
  خطوط قرمزی در برجام مشخص شد؛ تمرد کردند، کجا و چگونه هزینه #قانونی این تمرد را پرداختند؟
  اینجا خلاء قانونی داریم.
  چه در تمرد دستگاه قضائی،چه مجلس و چه دولت!
  مثل دستورات امروز.
  آتش به اختیارها آماده!