• روزنامه صبح نو   sobhe_no@

    1397/05/22 ساعت 15:55

    عذرخواهی پورابراهیمی از #پزشکیان محمدرضا پورابراهیمی نماینده کرمان و راور با اشاره به سخنان خود در جلسه استیضاح علی ربیعی: ای کاش من در مجلس نامی از فرزند کسی نمی‌بردم، هرچند یادداشت یکی از همکارانم بود که به من داد. من از آقای پزشکیان و خانواده ایشان عذرخواهی می‌کنم