• ۲. تز مادران نوزادِ برجام، از همان ابتدا هم این بود که با #خروج_آمریکا_از_برجام، می‌توان از طریق همکاری با سایر کشورها عوارض تشدید تحریم‌ها را جبران کرد. #توافق_خزر، حل‌وفصل موضوع موردمناقشه و قدیمی است که باعث می‌شود، روابط ایران و همسایگان شمالی وارد مرحله حسنه جدید بشود.