• انتشار نسخه بتای اپ Digital Wellbeing برای اندروید پای در گوگل پلی http://dgto.ir/۱۰do