• رضا الفت نسب، سخنگوی اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی: از آذر گذشته صدور مجوز را آغاز کرده‌ایم و تا کنون ۶۵۰ مجوز صادر کرده‌ایم. ۶۰ مجوز به تاکسی‌های آنلاین داده شده است.