• محمدرضا سرشار(رهگذر)   mrsarshar@

    1397/05/19 ساعت 14:45

    معاون اول رهبر جریان الصدر #عراق:در سال ۲۰۰۵ به هنگام دیدار با مقامات ارشد جمهوری اسلامی ایران که مقتدی الصدر نیز حضور داشت، گفته‌ایم که در صورت تهاجم استکباری جهانی از جمله «مثلث پلید» (#آمریکا، انگلیس و رژیم صهیونیستی) به #ایران، وارد میدان خواهیم شد و دست بسته نخواهیم بود.