• خبرگزاری ایسنا   isna_farsi@

    1397/05/19 ساعت 15:04

    داروهایی که ارز دولتی به آن تعلق نمی‌گیرد سازمان غذا و دارو: فقط دو حوزه بسته‌بندی دارو و احتمالا یکسری از اقلام دارویی که تولید محصول نهایی‌شان به میزان کافی در کشور وجود دارد، از فهرست دریافت ارز دولتی خارج خواهد شد