• سرمهندس بخش طراحی و تولید خودروهای تسلا به شرکت اپل بازگشت http://dgto.ir/۱۰de