• خبرگزاری ایسنا   isna_farsi@

    1397/05/19 ساعت 09:27

    برنجکاری در کنار زاینده رود خشک!؟ در حالی که اصفهان دچار کمبود شدید آب است، برخی کشاورزان منطقه دو اصفهان اقدام به کشت نیازمندترین محصول به آب یعنی برنج کرده‌اند و هیچ اقدامی برای جلوگیری از کشت برنج در نزدیکی زاینده رود خشک نشده است! http://www.isna.ir/photo/۹۷۰۵۱۹۰۹۸۳۸ …