• مجید اخوان   makhavan_tv@

    1397/05/19 ساعت 18:44

    #ترامپ تعرفه واردات فولاد و آلومینیوم را از #ترکیه دوبرابر کرد او همچنین ادعا کرد اکنون رابطه خوبی با ترکیه نداریم. مذاکرات هیات اعزامی ترکیه با همتایان آمریکایی بی نتیجه ماند ترکیه میگوید تحریمهای #آمریکا ضد #ایران را اجرا نمیکند حالا ارزش #لیر ترکیه از دیروز ۲۰ درصد کاهش یافته