• آیدین سیارسریع   idinsayyar1@

    1397/05/19 ساعت 16:37

    روز تنبل‌ها رو به خودمون تبریک میگم. مایی که اینرسی مون بالاست. مایی که معتقدیم تا بزاق هست نیازی به بلند شدن و چایی ریختن نیست. مایی که اینقدر دکتر نمیریم تا خودش خوب شه. ما اهالی سفره یه بار مصرف و قاشق چنگال پلاستیکی؛ قهوه آماده خورانِ اسنپ سوارِ خواب آلود.