• خبرگزاری ایسنا   isna_farsi@

    1397/05/19 ساعت 12:22

    تخت‌روانچی: *منتظر دیدار روحانی و ترامپ درنیویورک نباشیم *نباید بیهوده برای مردم انتظار ایجاد کنیم *سر ترامپ دربازگرداندن تحریم‌ها به سنگ می‌خورد *هنوز با قطعیت نمیتوانیم بگوییم تا آبان درمذاکره با اروپاییها به نتیجه میرسیم