• مجید اخوان   makhavan_tv@

    1397/05/19 ساعت 10:46

    جناب آقای #عارف آنچه شما در آیینه نمی‌بینید مردم در خشت خانم می‌بینند آنچه در #مجلس رخ داد یکی نه، همه روزهای تلخ این مردم است که بخشی از آن در مقابل چشمان شما و همکارانتان به تصویر کشیده شد. اخلاق را آن روزی دفن کردید که در برابر #فساد #سکوت کردید. زیاد #امیدوار به آینده نباشید