• خبرگزاری تسنیم   Tasnimnews_Fa@

    1397/05/19 ساعت 16:14

    معاون فرهنگی، اجتماعی #سپاه: #آمریکا برای #ایران نسخه #سلطنت را پیچیده و تبلیغ می‌کند و این در حالی است که شاهان ایران از جمله #رضاشاه و پسرش در فساد مالی و جنسی غرق بودند/ جنگ رسانه آخرین جنگ ما با دشمن است و اگر در این جنگ خط شکن عمل کنیم باز هم پیروز خواهیم شد