• روزنامه صبح نو   sobhe_no@

    1397/05/19 ساعت 08:51

    روابط #آمریکا و #کره‌_شمالی تیره‌تر می‌شود پیونگ‌یانگ: آمریکا به دنبال بهانه‌ای برای افزایش تحریم‌هاست. تا زمانی که آمریکا حداقل آداب گفت‌وگو را رعایت نکند، نمی‌توان انتظار داشت تلاش برای خلع سلاح اتمی پیشرفت کند. /فارس