• افشای مشخصات سخت افزاری و نخستین تصاویر از موبایل کوچک اندام شرکت Palm http://dgto.ir/۱۰dr