• ارتش آمریکا به دنبال ساخت یک سلاح لیزری قدرتمند متحرک است http://dgto.ir/۱۰d۳