• خبرگزاری تسنیم   Tasnimnews_Fa@

    1397/05/19 ساعت 11:56

    #وزیرصنعت: مراقب باشیم گلوله برفی گرانی‌ها تبدیل به بهمن نشود/ #گرانی‌ها گوشه‌ای از محصولات را درگیر خود کرده و اگر به هوش نباشیم کنترل کردن آن دشوار است http://tn.ai/۱۷۹۸۵۵۴