• خبرگزاری ایسنا   isna_farsi@

    1397/05/19 ساعت 13:30

    «دسته چک‌‌»های خود را عوض کنید صاحبان دسته چک فقط تا پایان مرداد ماه فرصت تعویض آن و تبدیل به چک‌های صیادی را دارند؛ در غیر این صورت چک قدیمی در سایر بانک‌ها پذیرش نخواهد شد. http://www.isna.ir/news/۹۷۰۵۱۹۰۹۹۶۷ …