• مجید اخوان   makhavan_tv@

    1397/05/19 ساعت 19:10

    برات آلبایراک داماد #اردوغان که به تازگی وزارت خزانه داری و دارایی #ترکیه را بر عهده گرفته مدل جدید #اقتصاد ترکیه را اعلام کرد محورهای اصلی این طرح عبارتند از : ۱-افزایش میزان مشارکت ۲-استقلال کامل بانک مرکزی ۳-تحول در سیستم #مالیاتی کشور