• روزنامه صبح نو   sobhe_no@

    1397/05/19 ساعت 14:10

    دیمیتری #مدودف نخست‌وزیر #روسیه: در صورتی که #آمریکا عملیات‌های بانکی و یا واحدهای پولی را تحریم کنند، ما این اقدام را اعلام جنگ اقتصادی قلمداد خواهیم کرد. در چنین شرایطی ما مجبور به واکنش خواهیم بود و این واکنش می‌تواند اقتصادی، سیاسی و یا هر شکل دیگری داشته باشد