• روزنامه شرق   SharghDaily@

    1397/05/19 ساعت 16:53

    بانک مرکزی: سرنوشت ۹ میلیارد دلار کاملا مشخص است. آمار ثبت سفارش اعلام شده تا این تاریخ لزوما به معنی ارز تخصیص یافته، ارز تامین شده و عدم ورود کالا به کشور نیست. اظهارنظرهای رسانه‌ای باید با اطلاعات دقیق باشد _ پاد