• خبرگزاری ایسنا   isna_farsi@

    1397/05/18 ساعت 17:38

    رییس سازمان محیط زیست: اگر مصرف آب را ۴۰ تا ۵۰ میلیارد مترمکعب کم نشود با مشکل جدی روبرو خواهیم شد از نظر قوانین زیست محیطی هم اکنون باید عسلویه تعطیل شود و اگر طبق استانداردهای بین‌المللی بخواهیم عمل کنیم صنایع خودروسازی نیز تعطیل خواهند شد