• سید محمد حسینی   hosseini_info@

    1397/05/18 ساعت 19:58

    #این_را_به_همه_بگویید : یادگاران دفاع مقدس همچون سردارهمدانی‌ها و نسل جوان همانند محسن حججی‌ها، جان برکف از ایران اسلامی دفاع میکنند و به سلطنت طلبانِ مافنگی، منافقینِ عقده‌ای و حکامِ شکمباره و شهوترانِ عرب ودیگر مزدورانِ #آمریکا مجالِ عرض اندام نمی‌دهند!