• محمدرضا سرشار(رهگذر)   mrsarshar@

    1397/05/18 ساعت 23:13

    معاون رئیس‌جمهور #آمریکا: شکست نیروهای آمریکایی در عملیات صحرای #طبس در #ایران یک «افتضاح» بود. آن شکست موجب شد تا آمریکا «فرماندهی عملیات ویژه ارتش» را تشکیل دهد تا از وقوع شکست‌های مشابه جلوگیری شود.