• خبرگزاری تسنیم   Tasnimnews_Fa@

    1397/05/18 ساعت 10:09

    #آمریکا به ابهام در میزان اثربخشی تحریم‌های نفتی علیه ایران اذعان کرد/بازوی تحلیلی وزارت انرژی آمریکا در گزارشی درباره میزان اثرگذاری #تحریم‌های_آمریکا بر #صادرات نفت ایران، نوشته است که این تحریم‌ها می‌توانند بر قیمت #نفت «اثر قابل توجهی» داشته باشند